Update les PPP RA

Door de nieuw beschikbare behandelmogelijkheden maar vooral door de nieuwe inzichten in de behandeling van RA, evidence based, drong een update van de lesinhoud PPP RA (2015-2016) zich op. Dank zij deze update is de les PPP RA veel patiëntgerichter geworden, het patiënten perspectief komt veel meer in beeld!