Subcutane vorm van Methotrexaat wordt betaalbaar in België

Methotrexaat is een essentieel onderdeel van de behandeling van reumatoïde artritis, zo staat het ook in de recente richtlijnen van Eular. Uit onderzoek blijkt dat bij een grote meerderheid van de patiënten met reumatoïde artritis bij vroegtijdige diagnose een goede  controle van de ziekteactiviteit kan worden bereikt door de combinatie van methotrexaat met cortisone.  
Tot op heden was methotrexaat in België alleen te verkrijgen onder vorm van pillen en intramusculaire inspuitingen. Beide toedieningsvormen zijn niet ideaal. Bij het gebruik van pillen is de tolerantie voor methotrexaat matig, waardoor de dosis soms niet op het ideale niveau kan worden gebracht en sommige patiënten vroegtijdig moeten afhaken. Ook de bereiding en toediening van de intramusculaire vorm van methotrexaat kent grote nadelen. Het vraagt de wekelijkse tussenkomst van een verpleegkundige of arts waardoor de  zorgafhankelijkheid van de patiënt erg groot is. Bovendien is het zeer onpraktisch en vaak ook pijnlijk.
 
Vanaf nu is methotrexaat verkrijgbaar in de vorm van onderhuidse spuitjes (subcutaan). Merknaam: Metoject.
De terugbetaling van de subcutane vorm van methotrexaat is een grote stap voorwaarts. De voordelen op een rijtje:
  • De effectiviteit (= doeltreffendheid en toepasbaarheid) van de behandeling is beter
  • De zelfredzaamheid van de patiënt (auto-injectie) verhoogt
  • Er is een besparing van kosten, zowel op korte termijn (minder bezoeken verpleegkundige/arts) als op langere termijn (minder/uitstel nood aan biologicals).
In andere Europese landen bestond de terugbetaling van zulke injecties al langer.
Vanaf nu kunnen dus de Belgische patiënten met reumatoïde artritis dezelfde optimale mogelijkheid krijgen tot zelf injecteren als hun lotgenoten in de ons omringende landen.
De spuitjes zullen enkel in de ziekenhuisapotheken verkrijgbaar zijn, maar op eenvoudig voorschrift. Mensen die willen overschakelen op deze nieuwe toedieningsvorm, bespreken de mogelijkheden best met hun behandelende arts.