Kennismaking


Wat is het Patient Partners Program?

 

PPP = Patient Partners Program

Educatief
Het PPP is een vernieuwend en uniek kleinschalig interactief educatieprogramma voor (huis)artsen, studenten geneeskunde en paramedici.

Vroegtijdige diagnose
Een innovatie in het stellen van de vroegtijdige diagnose en de kennis van reumatoïde artritis en spondyloartritis.

Ervaringsdeskundigheid
Speciaal opgeleide patiënten met reumatoïde artritis / spondyloartritis geven op interactieve wijze vorming, steeds in aanwezigheid van een reumatoloog uit de regio waar de les doorgaat. Patient Partners zijn niet alleen ervaringsdeskundigen maar ook deskundigen in de anamnese en het klinisch onderzoek.

Naast het leren herkennen van vroegtijdige tekens van reumatoïde artritis / spondyloartritis gaan de Patient Partners dieper in op de gevolgen van een chronische aandoening in het dagelijkse leven en dit zowel op professioneel, sociaal als persoonlijk vlak.

Wie zijn de Patient Partners?

  • Patiënten met reumatoïde artritis / spondyloartritis
  • Ze kregen allen een intensieve opleiding en werden daardoor partners van de arts in de vroegtijdige diagnose en behandeling van reumatoïde artritis / spondyloartritis
  • Ze hebben allemaal een vrijwilligersstatuut
  • Ze geven regelmatig les, rekening houdend met de eigen agenda
  • De aanwezigheid van afwijkingen is geen noodzaak, doelstelling van het Patient Partners Program is immers een vroegtijdige diagnose


Meer info